Orsa kommun avråder från bad i Orsasjön, Skattungen och övriga vattendrag i kommunen

Publicerad: 13 augusti 2023 Uppdaterad: 14 augusti 2023

På grund av den senaste tidens regn har så kallad bräddning genomförts. Det innebär nödutsläpp av avloppsvatten. Det innebär att det kan förekomma bakterier i vattendrag och kommunen avråder därför från bad i kommunens vattendrag.

Efter intensivt regnande kan badvattnet bli otjänligt i vattendrag och sjöar eftersom ämnen och mikroorganismer spolas av och följer med flödet.

Det oväder som drabbat oss den senaste tiden med kraftiga regn och höga vattenflöden har också lett till att så kallad bräddning (nödutsläpp) av utspätt avloppsvatten har skett. Nödutsläppen görs när det kommer in så mycket regn- och dagvatten i ledningarna att reningsverken inte har kapacitet att ta hand om det. Det sker oftast i samband med kraftiga regn och därför kan det vara olämpligt att bada i anslutning till när nederbörden faller. Bräddning och nödutsläpp är viktiga systemfunktioner som finns för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla.

Direkt efter en bräddning kan badvattenkvaliteten påverkas. Men det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet.

På grund av rådande omständigheter avråder kommunen tills vidare från bad till dess att nederbördsmängderna har minskat och vattennivåerna i våra sjöar och vattendrag har återgått till det normala.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023