Elevdemokrati i fokus

Under läsåret 2023/2024 kommer Orsas skolor att lägga extra fokus på elevdemokrati. Tillsammans kommer personal och elever att skapa en gemensam plattform för arbete med elev- och klassråd.

Noteringslappar och papper med anteckningar.

På elevernas utbildningsdag lyftes både stort och smått, vad som fungerar bra redan i dag och vad som kan bli bättre.

Som ett led i detta arbete arrangerades under veckan två utbildningsdagar under ledning av kommunens ungdomsstrateg Christina Nordmark och demokratiexpert Anette Pettersson.

Först ut var personal – skolledning, rektorer och skolpersonal som ansvarar för elevråden på skolorna. Därefter träffades alla elevrådsrepresentanter från årskurs 4–9 från Bergetskolan, Digerbergets skola, Kyrkbyns skola och Orsaskolan.

Under en heldag pratade eleverna om demokrati, inflytande och vad ett elevråd kan och ska få vara med och bestämma om i skolan. Avslutningsvis gjordes en kartläggning av vad som redan i dag fungerar bra och och som man ska fortsätta med, samt vad som behöver förbättras och utvecklas.

– Det går en röd tråd hela vägen från kommunens vision Orsa 2050, till målet att Orsas elever ska känna sig trygga och längta till skolan och vidare till att elevråden ska bli en arena för invånardialog med barn och unga, säger Christina Nordmark.

I och med dessa utbildningsdagar påbörjades arbetet, som ska leda till gemensamma utvecklade arbetsmetoder och arbetssätt för skolorna, och en än bättre dialog mellan elevråd och beslutsfattare i kommunen.

Senast uppdaterad: 20 september 2023