Du som tillhör en nationell minoritet – vi vill gärna veta vad du tycker

Orsa kommun arbetar med att ta fram mål och riktlinje för sitt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar tillhör nationella minoriteter i Sverige.

Naturbild med en jordglob.

Det föreslagna övergripande målet för Orsa kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.

Riktlinjen är framtagen för att säkerställa att Orsa kommun tar tillvara nationella minoriteters rättigheter och lever upp till lagkraven som ställts på kommunen. Riktlinjen utgår från de allmänna bestämmelser i minoritetslagen som har relevans för kommuner som inte ingår i något, enligt minoritetslagen specificerat, förvaltningsområde.

Nu vill vi gärna ha dina synpunkter på innehållet i utkastet. Du är välkommen att skicka dina synpunkter via e-post till bahar.faraz@orsa.se senast den 17 oktober. Skriv ”nationella minoriteter” i ämnesraden.

Här kan du läsa utkastet på mål och riktlinje. , 326.7 kB.

Senast uppdaterad: 26 september 2023