Orsa kommuns skolor lagar mat utomhus som en aktivitet under beredskapsveckan

Beredskapsveckan genomförs årligen vecka 39 och är en del av det nationella arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Orsa kommun deltar bland annat genom att man i skolorna vissa dagar lagar mat utomhus.

Kockar från kostenheten lagar mat utomhus.

Kockar från kostenheten lagar mat utomhus på Bergetskolan.

Under beredskapsveckan kommer skolan tillsammans med skolköken att uppmärksamma beredskapsveckan i årskurs F–9. De kommer bland annat att med hjälp av eld och gasol laga mat utomhus för att prova på hur en skoldag utan el skulle kunna se ut.

– Våra verksamheter är i stort behov av el och därför är det otroligt viktigt för våra elever och våra medarbetare att få möjligheten till en övningsdag. Beredskapsfrågan är en viktig punkt på vår agenda och övning utan el kan hjälpa oss i den framtida beredskapsplaneringen, säger kostchef Maria Fransson-Ronell.

– Det är nyttigt för barnen att se att man kan lösa situationer på olika sätt, i det här fallet laga mat utan elektricitet. Många barn är ovana vid förändringar, och skulle det uppstå ett läge där vi snabbt måste tänka om och bli tvungna att laga mat utomhus så har dom något att relatera till, och det är bra. Barnen tyckte att det här var toppen, alla var nöjda och glada, så man kan förstås också se det som en mysig aktivitet med lunchservering utomhus, säger Bergetskolans rektor Lena Helgesson.

Lena Helgesson, rektor  på Bergetskolan.

Lena Helgesson, rektor på Bergetskolan.

Senast uppdaterad: 27 september 2023