Nytt program för kultur i Orsa kommun

Publicerad: 6 oktober 2023

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 2 oktober om ett nytt program för kultur. Programmet sätter fokus på samarbeten med andra aktörer, att utveckla ungas delaktighet, att göra kulturverksamheterna i kommunen tillgängliga och att förnya kulturutbudet.

kuddar på golvet framför en projekter med färgglad bild.

Syftet med programmet för kultur är att ange riktning och struktur för hur kommunens kulturverksamhet ska arbeta med konst och kultur under åren 2023–2026. Det nya programmet för kultur har tagits fram med hjälp av invånardialog och omvärldsbevakning och sätter en ny inriktning för kulturarbetet i Orsa.

Fyra områden som lyfts fram

Programmet tydliggör ambitioner och utvecklingsområden som är viktiga för kulturens utveckling i kommunen. De fyra områden som lyfts fram speciellt är:

  • Samarbete med föreningar och andra aktörer i olika frågor
  • Utveckla arbetet med riktlinjer och arbetssätt, bland annat kopplat till ungas delaktighet i kulturlivet
  • Tillgängliggöra de kulturverksamheter som finns i kommunen, till exempel ett starkt bibliotek, ett levande kulturhus och de kulturmiljöer som finns.
  • Förnya kulturutbudet genom att exempelvis erbjuda nya konstformer och ungas möjlighet till skapande
Senast uppdaterad: 6 oktober 2023