Orsa kommun vill ha in synpunkter på kretsloppsplan – samråd planeras 20 november – 17 december

Publicerad: 18 oktober 2023 Uppdaterad: 22 november 2023

Kommunen har tagit fram ett utkast på en kretsloppsplan. Planen innehåller fyra mål som anger var kommunen ska vara år 2030 när det gäller avfallshantering och avfallsminimering. Du som bor, verkar och vistas i Orsa kommer att beröras av planens innehåll, därför vill vi ha in dina synpunkter.

Avfall ligger runt symbolen för kretslopp, tre gröna pilar som pekar på varandra i en cirkel.

Orsa kommun har i samarbete med grannkommunerna Mora och Älvdalen tagit fram en plan som innehåller åtgärder för att minska uppkomsten av avfall, skapa nya resurser från avfall samt minska avfallets påverkan på närmiljön. Kommunerna har en viktig roll i omställningen till en mer resurseffektiv och hållbar ekonomi eftersom de ansvarar för att förebygga, samla in och ta hand om kommunalt avfall.

Målen i kretsloppsplanen

I utkastet till kretsloppsplan finns förslag på fyra mål med tillhörande åtgärdsområden som behövs för att målen ska uppnås. Det handlar bland annat om att minska mängden avfall med 25 procent och att minska mängden avfall till förbränning med 50 procent till år 2030.

– Det är viktigt att minska våra avfallsmängder samt materialåtervinna avfall och frågorna kommer påverka oss som vistas i kommunen i hög grad. Därför hoppas vi få in så många synpunkter som möjligt, säger Lena-Stina Björklund, samhällsplanerare i Orsa kommun

Samråd planeras 20 november – 17 december 2023

Strategiutskottet i Orsa godkände under sitt möte den 17 oktober att förslaget till kretsloppsplan ska skickas ut på samråd. Kommunstyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet om samråd.

Samrådet väntas hållas den 20 november – 17 december. Under samrådet kan privatpersoner, företag, organisationer och föreningar tycka till om planens innehåll.

Så här kan du tycka till

Under samrådstiden kommer du kunna ta del av planen på webbplatsen orsa.se. Det kommer även finnas utskrivna handlingar i kommunhuset och på biblioteket. Du kommer kunna lämna dina synpunkter i ett formulär på orsa.se, alternativt kan du skicka in dem med e-post eller brev.

Senast uppdaterad: 22 november 2023