Orsa kommun vill ha in synpunkter på kretsloppsplan – samråd 14 november–17 december

Publicerad: 14 november 2023

Kommunen har tagit fram ett utkast på en kretsloppsplan. Planen innehåller fyra mål som anger var kommunen ska vara år 2030 när det gäller avfallshantering och avfallsminimering. Du som bor, verkar och vistas i Orsa kommer att beröras av planens innehåll, därför vill vi ha in dina synpunkter.

Avfall ligger runt symbolen för kretslopp, tre gröna pilar som pekar på varandra i en cirkel.

Orsa kommun har i samarbete med grannkommunerna Mora och Älvdalen tagit fram en plan som innehåller åtgärder för att minska uppkomsten av avfall, skapa nya resurser från avfall samt minska avfallets påverkan på närmiljön. Kommunerna har en viktig roll i omställningen till en mer resurseffektiv och hållbar ekonomi eftersom de ansvarar för att förebygga, samla in och ta hand om kommunalt avfall.

Så här kan du tycka till

Samrådet hålls den 14 november–17 december 2023. Under samrådet kan privatpersoner, företag, organisationer och föreningar tycka till om planens innehåll.

Här finns utkastet på kretsloppsplanen, dess bilagor och information om hur du gör för att lämna dina synpunkter.

Samrådshandlingarna finns också tillgängliga på

  • Kommunhusets kontaktcenter, Parkgatan 1, Orsa
  • Orsa kulturhus och bibliotek, Kung Gustafs väg 1, Orsa
Senast uppdaterad: 14 november 2023