Nya regler för förpackningsavfall – från 2024 tar kommunerna över insamlingen från hushållen

Publicerad: 17 november 2023

Förpackningsavfall är det material som används för att skydda olika produkter. Det kan vara kartong, papper, plast, frigolit, metall eller glas. Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in hushållens avfall från förpackningar, i stället för producenterna som tidigare.

I Mora, Orsa och Älvdalen innebär det att det är Nodava som tar över ansvaret eftersom det är de tre kommunernas gemensamma avfallsbolag. I praktiken innebär det att Nodava tar över återvinningsstationerna i kommunerna från Förpackningsinsamlingen, FTI. För dig som invånare innebär det i nuläget ingen skillnad, förutom om du vill lämna synpunkter och vill kontakta den insamlingsansvariga.

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu ändras detta – företagen kommer fortfarande att ha ansvar för att återvinna förpackningarna, men det blir kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in och producenterna återvinna dem.

Ny förpackningsförordning

Den nya förpackningsordningen, som den förra regeringen beslutade om den 30 juni 2022, innebär att kommunerna har ansvar för att samla in hushållens förpackningsavfall från den 1 januari 2024.

Förpackningsförordningen säger också att kommunerna från den 1 januari 2026 ska ordna separat insamling på av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser i kommunen.

Slutligen, den 1 januari 2027, ska kommuner ordna fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att de vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av skrymmande förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Senast uppdaterad: 17 november 2023