Här är föreningarna som fick bidrag 2024

Publicerad: 14 februari 2024 Uppdaterad: 16 februari 2024

Utskottet för samhälle och kommunstyrelsen har beslutat om vilka föreningar som får verksamhetsstöd 2024.

En hand lägger mynt i olika glasburkar, ur burkarna växer olika grödor.
 

Förening

Beviljat verksamhetsstöd

Andra Chansen

36 000 kr

BRIS - Barnens rätt i samhället

7 000 kr

Brottsofferjouren Övre Dalarna

12 000 kr

Dalarnas Folkrörelsearkiv

7 000 kr

Digers BK

30 000 kr

Equmenia Orsa

20 000 kr

Folkmusikens hus

10 000 kr

FUB Ovansiljan

7 000 kr

Konst runt Siljan

6 000 kr

Orsa Besöksgrupp

35 000 kr

Orsa för mångfald

15 000 kr

Orsa IK

125 000 kr

Orsa Jernvägsförening

40 000 kr

Orsa Konstförening

15 000 kr

Orsa Operasällskap

30 000 kr

Orsa Ridklubb

250 000 kr

Orsa Mora Skating

100 000 kr

Orsa Skattunge Hembygdsförening

50 000 kr

Ovansiljans Sportklubb

40 000 kr

PRO Orsa

40 000 kr

SKPF Norra Dalarna

5 000 kr

SPF Seniorerna Orsa

40 000 kr

Synskadades Riksförbund Ovansiljan

5 000 kr

Senast uppdaterad: 16 februari 2024