Val av skola, anvisad plats

Du har rätt att välja vilken skola ditt barn ska gå i. Vi försöker att uppfylla dina önskemål, men det är inte alltid det går.

Elever som läser en bok. Foto.

Vårdnadshavare kan välja skola för sitt barn i hela hemkommunen. I vissa fall kan barnet även gå i skola i en annan kommun. Barnet har även rätt till placering vid en kommunal skolenhet nära hemmet, något som brukar kallas närhetsprincipen. Det går också att välja en fristående skola.

Alla som söker kanske inte får plats på önskad skola. Vi jobbar för att ditt barn inte ska ha alltför långt till skolan.

Är du nyinflyttad till kommunen och har barn som ska gå i grundskolan? Då gör du en särskild ansökan som du hittar här.

Vill du veta vilken geografisk skola som ditt barn tillhör kontakta någon av våra skoladministratörer. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ansök om skolgång i Orsa kommun , 113 kB.

I god tid innan ditt barn börjar förskoleklass får du ett besked om vilken skola ditt barn är placerat på. Vill du att ditt barn ska gå i en annan skola fyller du i ansökan om att byta skola inom kommunen.

Rätten till skolskjuts förändras om du gör ett eget skolval, se vårt skolskjutsreglemente. , 1.4 MB.

Ansök om att byta skola inom kommunen , 319.8 kB.

Du kan också söka plats för ditt barn på en friskola i kommunen eller i annan kommun. Det är skolan som avgör om de har plats för ditt barn. Skolan har samma rätt till ersättning från kommunen som de kommunala skolorna.

Rätten till skolskjuts förändras om du gör ett eget skolval, se vårt skolskjutsreglemente. , 1.4 MB.

I Orsa har vi en friskola, den finns i Skattungbyn. Skolan är en årskurs F-6 skola.

Läs mer på Skattunge Friskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om skolgång i Skattunge friskola , 294.7 kB.

Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola.

Rätten till skolskjuts förändras om du gör ett eget skolval, se vårt skolskjutsreglemente , 1.4 MB..

Det är den kommunens skola som beslutar om att ta emot eleven. Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Orsa kommun.

Ansök om skolgång i annan kommun , 432.3 kB.

Skolplikt och rätt till utbildning

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023