Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får du ett examensbevis om du uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Senast uppdaterad: 26 april 2021