Ekonomi, studiebidrag

Det finns flera olika stöd och bidrag du kan få för att förverkliga dina studier.

Enkronor staplade på varandra med en hundralapp i bakgrunden.

Går du på gymnasiet får du automatiskt ett studiebidrag varje månad från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Du kan också söka ett behovsprövat extra tillägg och inackorderingstillägg.

Går du en lärlingsutbildning kan du få lärlingsersättning. Det gäller dock inte för gymnasiesärskolan och komvux.

Om du ska studera på riksgymnasiet (Rg) för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade kan du söka Rg-bidrag. Rg-bidraget ska täcka kostnader när du bor på studieorten samt hemresor.

Är du över 20 år kan du söka studiemedel som består av både bidrag och lån.

Har du för mycket frånvaro mister du ditt studiebidrag.

Senast uppdaterad: 26 april 2021