Modersmål och studiestöd på modersmålet

Talar ditt barn ett annat språk än svenska? Då kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning.

Undervisningen i modersmål är till för att ge barnen en möjlighet att utveckla flerspråkighet. Genom att behärska flera språk kan ditt barn känna sig hemma i fler kulturer, och det stärker barnets självkänsla. Goda kunskaper i modersmålet ger en god grund för fortsatt lärande i andra språk och i all inlärning.

Ditt barn ska ha grundläggande kunskaper i språket för att delta i modersmålsundervisning.