Regler och riktlinjer

Modersmålet är det språk ditt barn har med sig från hemmet.

För att ditt barn ska få modersmålsundervisning gäller det här:

  • En eller båda vårdnadshavarna (till exempel mamma eller pappa) ska ha ett annat modersmål än svenska.
  • Modersmålet ska vara ditt barns dagliga språk i hemmet.
  • Ditt barn ska kunna språket på ett grundläggande sätt.
  • Ditt barn och du vill ha undervisning i modersmålet.

För att kommunen ska kunna ordna undervisning i modersmål behövs det minst fem elever i gruppen. Kommunen måste också hitta en lämplig lärare.

För de nationella minoritetsspråken gäller inte begränsningen om fem elever. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romanichib och jiddisch.

Adoptivbarn har också rätt till modersmålsundervisning om de talar det språk som talas i landet de kommer ifrån. Då behöver ni inte tala det språket i hemmet.

Undervisningen i modersmål kan ligga på elevens val, på håltimme eller efter skolans slut. Ibland får eleven skjuts till och från en annan skola.

Du ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn hos rektorn.

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför nästa år.

Om eleven slutar
Om ditt barn har börjat i modersmålsundervisning är deltagandet obligatoriskt. De måste alltså gå på lektionerna. Om du vill avsluta ditt barns undervisning ska du lämna in en blankett undertecknad av vårdnadshavare till din skolexpedition.

Senast uppdaterad: 20 februari 2019