Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning, och utgör en del av bland annat lärarutbildningarna vid högskolor och universitet.

VFU innebär att studenten genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats. Du som student får en professionell handledning och coaching av erfarna lärare som specialiserat sig på att introducera lärarstudenter i sin kommande yrkesroll.