Handledare

Här hittar du en presentation av alla våra VFU-handledare.

Nadja Larsson
Jag är grundskollärare årskurs F-3 på Digerbergets skola. Jag undervisar i årskurs 1-3 och ingår i arbetslag F-3. Jag har arbetat som lärare sedan 2017.

Eva Lena Johansson
Jag är lärare på Digerbergets skola. Jag undervisar i matematik, NO och teknik i årskurs 4-6 och ingår i arbetslag 4-6. Jag är förstelärare i kooperativt lärande. Jag har arbetat som lärare sedan 1998.

Johan Snögren
Jag är grundskollärare årskurs 1-7 på Digerbergets skola. Jag undervisar i SO-ämnen i årskurs 4-6 och är förstelärare i digitalisering i Orsa kommun. Jag har arbetat som lärare sedan 1997.

Maria Möttönen
Jag är grundskollärare 1-7 och jobbar som klasslärare i årskurs 2 på Digerbergets skola. Jag ingår i arbetslag F-3. Jag har arbetat som lärare sedan 1994

Camilla Ländin (Mia)
Jag jobbar i förskoleklass på Digerbergets skola. Jag ingår i arbetslag F-3. Jag har jobbat i förskola, fritids och förskoleklass sedan 1994.

Christina Gummås
Jag heter Christina Gummås och undervisar årskurs 4-6 på Digerberget sedan 2015. Mitt huvudämne är engelska men jag undervisar även i svenska och bild. Jag ingår i arbetslag 4-6. Jag tog examen 1996 som SV/SO lärare 1-7.

Mattias Mörk
Jag är grundskollärare årskurs 1-7 på Digerbergets skola. Jag undervisar i matematik och svenska i årskurs 4-6 och ingår i arbetslag 4-6. Jag har arbetat som lärare sedan 2006.

Ingela Riis-Davidsson
Jag heter Ingela Riis-Davidsson och jobbar som förskollärare på Brantuddens förskola. Jag är VFU utbildad och har haft många elever under årens lopp. Trivs väldigt bra på Brantudden som är vackert belägen vid både skog och sjö. Jag är intresserad av barn, natur, friluftsliv och min stora familj.

Marie Jarno Rosenquist
Jag arbetar heltid på Brantuddens förskola avd. Sunnanäng. Där har vi barn mellan 1 och 6 år. Jag är utbildad VFU-handledare och tycker det är mycket intressant och utvecklande att få samarbeta med lärarstudenter. Mina intressen är allt som rör arbetet och vad som sker inom ny forskning på området. Därutöver läser jag mycket litteratur av olika slag.

Senast uppdaterad: 26 april 2021