Partnerförskolor och skolor

De verksamhetsförlagda delarna i utbildningen – sammanlagt fyra femveckorsperioder – genomförs på särskilt utvalda partnerskolor i Dalarna med omnejd.

Det betyder att du får en professionell handledning och coaching av erfarna lärare på skolor som specialiserat sig på att introducera lärarstudenter i sin kommande yrkesroll.

Utsedda förskoleområden

Utsedda grundskolor (F-6)

Brantuddens förskola är vackert belägen vid Orsasjön med naturskog inpå knuten, vilket vi nyttjar året runt. Förskolan är centralt belägen och det är nära in till centrum. Våran utemiljö är inspirerande, utmanande och bjuder på lustfyllt lärande. Vi har förmånen att kunna ha sovvila ute. Vi erbjuder verksamhet efter behov, intressen och ålder. Förskolan har eget tillagningskök.

Utskottet för Lärande beslutade följande målområden för förskolan under läsåret 16/17, språkförståelse, jämställdhet och trygghet. Vi arbetar på alla avdelningar med materialet Babblarna, i språkutvecklande syfte.

På vår förskola är det många barn med annat modersmål och vi har språkstödjare i vissa språk. Vi har även möjlighet att hyra in tolk eller telefontolk. Vi har ett samarbete med specialpedagog och talpedagog.

Digerbergets skola är en F-6 skola med ett integrerat fritidshem. Skolan ligger högt belägen i utkanten av Orsa med en milsvid, fantastisk utsikt över Orsasjön. Vi arbetar aktivt med trygghet och arbetsro. Vi har aktiva kamratstödjare och en nära samverkan med vår elevhälsa. Detta läsår har vi fokus på elevers lärande bland annat genom lärarnas deltagande i "Läslyftet". Från och med hösten blir vi en partnerskola till Högskolan Dalarna vilket kommer att innebära att vår vardagsnära skolutveckling får en ny dimension.

Registerutdrag
Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö. Därför ska du, efter besked om din VFU-placering, lämna in ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Originalet visar du upp på skolan/förskolan. Inför varje ny VFU-period måste du visa upp ett giltigt registerutdrag.

Senast uppdaterad: 26 april 2021