Verksamhetsförlagd utbildning i Orsa

Under sammanlagt fyra femveckorsperioder genomförs utbildningen på särskilt utvalda partnerskolor i Dalarna med omnejd. I Orsa kan du få göra din praktik på Brantuddens förskola eller Digerbergets skola.

Vi erbjuder dig en spännande verksamhet med stora möjligheter till egen utveckling. Vi har korta och tydliga beslutsvägar och du kommer få ta stor del i vårt utvecklingsarbete i kommunen. Vår verksamhetsidé, för alla skolformer, är att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas.

Orsa kommuns skolor har det senaste året tagit stora kliv framåt. Behöriga lärare och kompetent personal har gjort att skolresultaten förbättrats. Vi har gjort medvetna satsningar på formativ bedömning och på bemötandet gentemot barn och elever, ett arbete som kommer att fortsätta de närmsta åren. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra förskolechefers och rektorers ledarskap.

Samtliga förskollärare i Orsa kommun har läst högskolekursen systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Vi har fått bra verktyg till att fortsätta förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Tillsammans ska detta leda till en ännu bättre förskola och skola för våra barn och elever.

Senast uppdaterad: 26 april 2021