Särvux

Särvux är en skolform för dig som tidigare gått i särskola eller i gymnasiesärskola.

Du ska ha fyllt 20 år för att vara behörig till Särvux. Orsa kommun samarbetar med Mora och Älvdalen om Särvux.

Senast uppdaterad: 1 september 2021