Studiestöd

Det vanligaste sättet att finansiera studier med är med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Som studiemedel räknas bidrag, eller bidrag och lån.

Senast uppdaterad: 1 september 2021