Vägledning, validering

Behöver du stöd och råd om dina fortsatta studier kontaktar du Studie – och yrkesvägledaren. Orsa kommun samarbetar med Mora och Älvdalen.

Studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar, både i enskilda samtal och i grupp. Vägledarna fattar inga beslut åt dig, men kan fungera som stöd, inspiration och bollplank för att underlätta dina val.

Prövning, validering
Du kan få betyg på kunskaper du har skaffat dig på egen hand, utan studiehandledning. Du kan göra en sådan prövning i samtliga kurser som ordnas inom vuxenutbildningen. Ett sådant prov kostar 500 kronor i administrativ avgift.

Du kan också validera kunskaper du till exempel fått genom studier i ett annat land och få ett intyg på dina kunskaper. Efter valideringen kan du genomgå en prövning och få betyg.

Senast uppdaterad: 1 september 2021