Handläggningstider för bygglovsenheten

Handläggningstiderna för bygglov kan nu i vissa fall upplevas som längre än vanligt hos bygglovsenheten Mora-Orsa. Skälen till det kan vara flera. Semestertider är ett skäl som är återkommande varje sommar. Bygglovsenheten är aldrig fullbemannad under sommarens semesterperiod. Ett annat skäl är att kommunernas byggnadsnämnder har en mötesfri månad under juli. Detta leder till att de ärenden som inte hinner beslutas i juni hamnar i augusti och i vissa fall behöver man då besluta om förlängd handläggningstid. Ett tredje skäl är att vi behöver rekrytera för att stärka upp handläggningen. Nya medarbetare behöver tid för inskolning. Vilken måste tas från erfarna kollegor. Ett fjärde skäl är att ett nytt program för handläggning av byggärenden har upphandlats. Detta kräver också tid av våra medarbetare för att få det på plats. Därefter så ska handläggningstiderna kunna förkortas ordentligt. Dels genom möjligheten till digitalisering och automatisering. Sammantaget kan ovanstående, i vissa fall, leda till att handläggningstiden blir längre för vissa bygglovsärenden. Vi vill tacka och hoppas på förståelse för ovanstående. Bygglovsenheten Mora-Orsa
Senast uppdaterad: 10 augusti 2022