Eldstad & rökkanal

Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till Miljö- och Byggnadsförvaltningen. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen. Fyll i blanketten anmälan om eldstad och rökkanal ( länk till blankettsidan ) och bifoga följande dokument: Planritning som visar eldstaden och rökkanalens placering i huset. ( Exempel ) Fasadritning som visar skorstenens placering och höjd. ( Exempel ) Situationsplan som visar i vilken byggnad eldstaden ska placeras. Prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen uppfyller gällande krav. Förslag till kontrollplan Vad kostar det? Läs mer här.
Senast uppdaterad: 6 september 2021