Handlingar som behövs

I de flesta fall när det handlar om byggnation så krävs minst nedanstående handlingar handlingar för att ärendet ska bli komplett. Aktuell blankett, ifylld och signerad. ( Länk till blankettsida ) Situationsplan och vissa fall nybyggnadskarta ( Läs mer om kartor här ) Plan-, fasad- & sektionsritningar, fackmannamässiga ( Läs mer om ritningar här ) Anmälan om Kontrollansvarig, inte vid enkla byggnationer ( Läs mer om Kontrollansvarig här ) Kontrollplan, krävs för att få startbesked ( Läs mer om kontrollplan här ) Grannes medgivande, endast vid anmälningsärenden om närmare gräns än 4,5 meter. ( Länk till blankettsida ) Till toppen AppRegistry.registerBootstrapData('12.3f872d5b1784afbb04f1f97e','fd8af57d-8000-6867-ff72-51f33c6a7079','main',[],undefined);AppRegistry.registerInitialState('12.3f872d5b1784afbb04f1f97e',{"backgroundColor":"#2a809c","iconColor":"#ffffff","distanceToShowIconFromTop":"100","position":"left","visibleInMobile":false,"size":"large","route":"/"}); !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/360.2ad5e706175c874043f19742/1605892932777/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); AppRegistry.registerApp({applicationId: 'marketplace.sitevision.toTop|1.2', htmlElementId: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1f97e', route: '/', portletId: '12.3f872d5b1784afbb04f1f97e', locale: 'sv', defaultLocale: 'en', webAppId: 'marketplace.sitevision.toTop', webAppVersion: '1.2', requiredLibs: {}, childComponentStateExtractionStrategy:'BY_ID'});
Senast uppdaterad: 6 september 2021