Klagomål på fastighet/byggnad

Här kan du använda kommunens e-tjänst för att göra ett klagomål på en fastighet, byggnad eller till exempel skymd sikt vid en korsning.

Kommunens e-tjänst erbjuder möjligheten att antingen lämna klagomål anonymt eller inte. Känner du att du inte behöver vara anonym så anger du dina kontaktuppgifter. Klicka på länken nedan så kommer du till e-tjänsten.

Lämna klagomål

Senast uppdaterad: 28 juni 2022