Vad kostar det?

? Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan? Det beror på var, vad och hur stort du ska bygga. Kostnader som kan tillkomma: Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt Om åtgärden strider mot gällande detaljplan Om grannarna behöver höras Om tekniskt samråd behövs Om slutsamråd behövs Om installation av eldstad ingår i ärendet Om strandskyddsdispens krävs. Exempel: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan med installation av eldstad på en fastighet inom detaljplan och är planenlig kostar från ca 23 665 kr ( inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked ). Om byggnationen strider mot gällander detaljplan tillkommer kostnadspåslag. Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Den uppdateras en gång per år. Ladda ner aktuell taxa.
Senast uppdaterad: 6 september 2021