Grannhörande i bygglovsärende

Här finns information som är kopplad till vissa byggärenden som allmänheten kan titta på och tycka till om.

Informationen kommer bara att vara tillgänglig under en viss tid.

Senast uppdaterad: 15 april 2020