Mark och exploatering

Publicerad: 20 december 2022 Uppdaterad: 23 mars 2023

Orsa kommun förvaltar tätortsnära skog, åkermark och betesmark. Här finns möjligheter till attraktiva och varierande boendemiljöer samt industri- och handelstomter.

Höstlig vy över Orsa och Orsasjön. Flygfoto.

Mer om mark, markanvisning samt lediga lokaler och tomter via länkarna.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023