VA-utredning södra Orsa 2019 - 2020

En del i VA-planen 2017-2020 handlar om att utreda förutsättningar för den långsiktiga försörjningen av vatten och avlopp (VA) i södra Orsa. Utredningen kommer att göras under 2019-2020.

Enligt VA-planen ska förutsättningarna för att ordna långsiktig hållbar VA-försörjning i södra Orsa (Holen, Lisselhed, Lunden) utredas. Området kan uppfylla kriterier för kommunal utbyggnadsskyldighet, men kommunen vill klarlägga förutsättningar till detta innan beslut tas, senast vid nästa revidering av VA plan.

Så här ska utredningen genomföras

Totalt föreslås 14 åtgärder som ska förtydliga följande frågor:

  • Uppföljning av Sörmedssjöns vattenförsörjning avseende kvalitet, kvantitet, ledningsnät och organisation med bedömning av förutsättningar på kort och lång sikt (10 år).
  • Sammanställa befintliga uppgifter om enskilda avlopp
  • Undersöka förutsättningar för enskilda avlopp i området
  • Tydliggöra riktlinjer för bedömning av enskilda avlopp (åtgärd 18, VA-plan).
  • Tydliggöra de planmässiga förutsättningarna i södra Orsa, till exempel gällande nybebyggelse, utveckling av befintlig bebyggelse (bygglov etc) samt boende- och befolkningsanalys (antal boende per hus, åldersstruktur etc).
  • Inventera enskilda avlopp i området, antingen via tillsyn eller genom annat motsvarande förfarande. Beslut togs i miljönämnden den 2 maj 2019 att genomföra tillsyn.
  • Identifiera möjligheter gemensamma avloppslösningar, såväl fysiskt som organisatoriskt.
  • Tydliggöra förutsättningar utbyggnad allmänt VA (med utgångspunkt från vägvalsutredning – åtgärd 9, anslutning fastigheter nära verksamhetsområde – åtgärd 13, riktlinjer anslutning – åtgärd 14, rutiner utbyggnad - åtgärd 15 samt finansieringsmodell – åtgärd 16).
  • Utveckla ekonomiska förutsättningar för framtida VA-försörjning.

Så här kommer utredningen gå till

Den 14 maj beslutade styrgruppen för VA-utveckling i Orsa kommun att genomföra utredningen enligt förslaget. Till beslutet gjordes också ett tillägg om att även utreda finanseringsmöjligheter för enskilda fastighetsägaren om det blir en kommunal anläggning.

Här kan du läsa mer om hur utredningen ska genomföras:
Förslag utredning framtida VA i södra Orsa , 290.8 kB.

Torsdagen den 2 maj 2019 besökte representanter från kommunen byföreningen Sörmedsjön i Holens bystuga. Byföreningen fick information om det förslag som beskriver hur undersökningen ska genomföras.

Här är åsikter som byföreningen framförde under mötet:

Synpunkter och åsikter från informationsmötet 2 maj , 150.4 kB.

Här kommer du kunna hitta information ifrån mötet den 22 maj med vattenledningsföreningen.

Har du frågor om VA-utredningen? Mejla dina frågor till orsa.kommun@orsa.se

Senast uppdaterad: 26 februari 2020