Vatten

Här får du veta hur du ansluter dig till kommunalt dricksvatten och vad du som har egen dricksvattenbrunn bör tänka på för att få ett bra vatten.

Närbild på vattenkran och vattenglas

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Har du frågor om det kommunala dricksvattnet kan du läsa mer på
Nodavas webbplatslänk till annan webbplats

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller kommunalt avlopp kan du göra det i samband med att du ansöker om ett bygglov.
Eller så ansöker du med blanketten "Anmälan, ej lovpliktig åtgärd"länk till annan webbplats

Nodava är det kommunala bolag som ansvarar för vatten, avlopp och avfall i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet kan du läsa mer på Nodavas webbplats.länk till annan webbplats

Om du dricker vatten från en egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Det är bra att ta regelbundna prover för att veta att ditt vatten är bra.

Det finns ett antal laboratorier som kan analysera dricksvatten gällande kemiska och mikrobiologiska parametrar. Om du har frågor eller funderingar om provsvaret från laboratoriet kan du kontakta miljökontoret.

Information om vad som bör analyseras vid en normal provtagning hittar du på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansluten till vattenledningsförening
Är du ansluten till en vattenledningsförening är det föreningen som ansvarar för kvaliteten på vattnet. Vattenledningsföreningar som försörjer fler än 50 personer eller en livsmedelsverksamhet omfattas av dricksvattensföreskrifterna. De ska vara registrerade hos miljökontoret och få regelbunden kontroll.

I Mora och Orsa kommuner finns det många fastigheter som har egna brunnar samt mindre vattenledningsföreningar som inte omfattas av dricksvattensföreskrifterna. Dessa omfattas istället av Livsmedelsverkets allmänna råd om dricksvatten.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 31 januari 2019