Bolag och stiftelser

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare.

Orsa kommun har tre helägda bolag:

  • Orsabostäder AB
  • Orsa Lokaler AB
  • Orsa Vatten och Avfall AB

Orsa Vatten och Avfall AB äger våra vatten- och avfallsanläggningar. Dessa drivs dock av NODAVA AB, Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB. Det bolaget ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Orsa kommun och Grönklittsgruppen AB driver tillsammans Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä.

Orsabostäder AB
Orsabostäder AB är det kommunala bostadsföretaget i Orsa.

Orsa Lokaler AB
Orsa Lokaler AB förvaltar lokaler där kommunen och vissa företag driver sin verksamhet.

För Orsabostäder AB och Orsa Lokaler AB är Bernt Westerhagen (C) ordförande och Hans Lans (S) vice ordförande.

Orsa Vatten och Avfall AB
Orsa Vatten och Avfall AB äger och förvaltar Orsa kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Verksamheten bedrivs av NODAVA AB, som ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

NODAVA ansvarar för verksamheterna vatten, avlopp, slam, avfall och återvinning.

För Orsa Vatten och Avfall AB är Leif Dahlfors (C) ordförande och Olof Herko (S) vice ordförande. För NODAVA AB är Joakim Holback (C) ordförande och Leif Dahlfors (C) vice ordförande.


Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä
Stiftelsen har bildats av Orsa kommun och Grönklittsgruppen AB för verksamheten i byggnaden Rovdjurscentrum/Designtorg Trä.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021