Bolag och stiftelser

Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare.

Orsa kommun har tre helägda bolag:

  • Orsabostäder AB
  • Orsalokaler AB
  • Orsa Vatten och Avfall AB

Orsa Vatten och Avfall AB äger våra vatten och avfallsanläggningar. Dessa drivs dock av Nodava, Norra Dalarnas Vatten och Avfalls AB. Det bolaget ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Kommunen är också delägare i företaget Grönklittsgruppen. Orsa kommun och Grönklittsgruppen AB driver tillsammans Stiftelsen Rovdjurscentrum/Designtorg trä.

Orsabostäder AB
Orsabostäder AB är det kommunala bostadsföretaget i Orsa.

Orsa lokaler AB
Orsa Lokaler förvaltar lokaler där kommunen och vissa företag driver sin verksamhet.

Orsa Vatten och Avfall AB
Orsa Vatten och Avfall AB äger och förvaltar Orsa kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt avfallsanläggningar. Verksamheten bedrivs av Nodava AB, som ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Nodava ansvarar för verksamheterna vatten, avlopp, slam, avfall och återvinning.

Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Trä
Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Trä har bildats av Orsa kommun och Orsa Grönklitt AB för verksamheten i byggnaden Rovdjurescentum/Designtorg trä.

Senast uppdaterad: 22 februari 2019