Styrande dokument och regler

Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas. Styrdokumenten kompletteras och uppdateras fortlöpande.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallsplan 2018-2022.pdf 1.1 MB 2019-02-05 15.28
Kommunal utvecklingsplan.pdf 556.3 kB 2019-01-30 15.36
VA-plan Orsa kommun 2017-2020.pdf 943.4 kB 2019-02-19 15.56
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kostpolicy.pdf 111 kB 2019-04-04 16.24
Policy för politiska partier och föreningar i skolan.pdf 112.2 kB 2019-01-30 16.05
Policy för stöd till föreningar 2018-2020.pdf 1.3 MB 2019-02-05 15.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 471.6 kB 2019-02-04 17.28
Avfallsföreskrifter.pdf 737.5 kB 2019-02-04 17.28
Karta för förbud av tomgångskörning Orsa.pdf 1.8 MB 2019-04-04 11.21
Lokala halsoskyddsföreskrifter Orsa.pdf 431.2 kB 2019-03-15 15.10
Lokala hälsoskyddsföreskrifter Mora.pdf 112.7 kB 2019-03-15 15.10
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf 138.5 kB 2019-02-05 15.30
Tillämpningsföreskrifter.pdf 1 MB 2019-03-26 14.24
Tomgangskörning med karta.pdf 1.8 MB 2019-02-04 17.28
Vattenskyddsföreskrifter Boggas.pdf 152.2 kB 2019-02-12 15.47
Vattenskyddsföreskrifter Fryksås.pdf 150.3 kB 2019-02-12 15.47
Vattenskyddsföreskrifter Grönklitt.pdf 152.5 kB 2019-02-12 15.47
Vattenskyddsföreskrifter Torsmobron.pdf 188.6 kB 2019-02-12 15.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning kommunfullmaktige.pdf 131.4 kB 2019-02-05 15.27
Arkivreglemente.pdf 98.3 kB 2019-01-30 15.31
Attestreglemente 2018.pdf 689.9 kB 2019-01-30 15.31
Delegationsordning KS revidering jan 2019.pdf 1.1 MB 2019-01-30 16.04
Reglemente byggnadsnämnden.pdf 257.9 kB 2019-01-30 15.32
Reglemente kommunstyrelsen rev okt 2018.pdf 624.5 kB 2019-01-30 15.32
Reglemente krisledningsnämnd.pdf 193.4 kB 2019-02-05 15.32
Reglemente miljonämnd.pdf 419.5 kB 2019-02-05 15.32
Revisionsreglemente.pdf 65.8 kB 2019-01-30 15.32
Skolskjutsreglemente Region Dalarna.pdf 247.7 kB 2019-01-17 16.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ersättningsbestämmelser förtroendevalda 2018-2022.pdf 255.5 kB 2019-02-05 15.28
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadgar miljöpris Orsa kommun.pdf 308.8 kB 2019-03-14 14.29
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kart- och mättaxa för bygglov.pdf 398.4 kB 2019-02-05 15.29
Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel.pdf 193 kB 2019-02-05 15.35
Taxa för prövning och tillsyn miljö.pdf 119.6 kB 2019-02-05 15.33
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf 43.4 kB 2019-02-05 15.34
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen.pdf 113.5 kB 2019-02-05 15.34
Taxa och tillämpning för barnomsorgsavgift.pdf 1 MB 2019-02-13 11.48
Senast uppdaterad: 15 april 2019