Sveriges demokrati fyller 100 år 2021

I år är det exakt 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Efter många års kamp av såväl kvinnorättsrörelsen som arbetarrörelsen, var 1921 året då alla svenska medborgare oavsett kön eller klass för första gången fick rösta i ett demokratiskt val.

Skålande kvinnor. Stående längst bak är rösträttskämpen och läkaren Anna-Clara Romanus. Foto: Dahllöf. Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

Skålande kvinnor. Stående längst bak är rösträttskämpen och läkaren Anna-Clara Romanus. Foto: Dahllöf. Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

I samband med invigningen av demokrativeckan 3-10 juni och att vår demokrati fyller 100 år skrevs det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati Länk till annan webbplats. under av såväl Länsstyrelsen i Dalarnas län som några av länets aktörer däribland Orsa kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) skriver under deklaration för en stark demokrati. Foto.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) skriver under Deklarationen för en stark demokrati

De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen. Varje aktör gör därför egna åtaganden för att stärka demokratin.

Orsa kommuns åtagande

Visionspeng

Orsa kommun kommer att införa en Visionspeng som är en summa pengar som ställs till förfogande för invånare och föreningar för att kunna genomföra idéer som strävar mot Orsa kommuns Vision Orsa 2050. Summan avsätts för nya förslag varje år. Vi vill med  detta arbetssätt engagera Orsas invånare till att bidra med aktiviteter i riktning med vår nya vision. Vi ser detta som ett demokratiskt sätt att bygga ett samhälle som beskrivs i visionen som invånare har varit med om att ta fram.

Invånardialoger

Kommunikation och dialog är viktiga delar i vår vision Orsa 2050. I visionen sår det att vi ska ha Sveriges bästa invånardialog. Därför inleder kommunen nya former av invånardialoger under våren 2021. Temat för dialogerna under 2021 blir energiomställning och ungdomsperspektiv. Syftet med invånardialogerna är att skapa förutsättningar för samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare där ny kunskap kan växa fram. Denna kunskap ska sedan konkretiseras och sättas i förhållande till våra lokala förutsättningar i Orsa. Det som kommer fram i invånardialogerna ska också återkopplas till verksamheter och politiker för att skapa bra beslutsunderlag.

Vi kommer också att uppmärksamma och dela inlägg om demokratins 100-årsjubileum på vår webbplats och i sociala kanaler. Vi kommer att även att visa vårt arbete med invånardialoger på liknande sätt.

Utbildning invånardialoger

För att lyckas med att ha Sveriges bästa invånardialoger som det står i Orsa kommuns nya vision Orsa 2050 måste vi utbilda medarbetare och politiker i modellen för invånardialog som vi nu tar fram med Regions Dalarnas hjälp. Vi måste vara bra på dialog i de stora frågorna med större grupper och till våra enkla mindre dialoger på tu man hand som vi dagligen har med Orsas invånare. Detta måste vi träna på för att kunna utveckla demokratin.

Vad är Deklaration för en stark demokrati?

Deklaration för en stark demokrati syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Läs mer om deklarationen på webbplatsen vår demokrati:

Om deklarationen (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats.

I samband med invigningen av Demokrativeckan 3-10 juni invigdes också det nationella projektet med en digital demokratistuga. Kommittén Demokratin 100 år Länk till annan webbplats. driver projektet där en fysisk ”demokratistuga” under jubileumsåret turnerar i landet. På grund av smittspridningen i Dalarna har vi fått lov att ändra planerna och göra en coronasäker variant. Det är en 3D-version av den fysiska stugan som kommer kunna nås online och premiären sker i samband med Demokrativeckan i Dalarna. Här kommer det finnas möjlighet att göra spännande, interaktiva demokratiövningar, lära sig mer om demokrati och se filmer med demokratiteman.

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att :

Vision Orsa 2050 beslutades av kommunfullmäktige i mars 2020 och pekar ut kommunens körriktning i färden mot framtiden.

Här hittar du visionen i sin helhet och kan läsa mer om hur vi arbetat fram vår nya vison.

Vår demokrati värd att värna varje dag. Illustration.

Kalender

Nyheter

Senast uppdaterad: 10 juni 2021