Medborgardialoger

Vi vill utveckla dialogen med våra invånare. Därför vill vi regelbundet ta del av era erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. 

Här är några sätt där du kan föra en dialog med kommunen och våra förtroendevalda.

Ett antal gånger per år besöker politiker och tjänstemän kommunens byar. Vid träffarna informerar kommunen om vad som är på gång från kommunens sida i byn och mötesdeltagarna ställer frågor och förmedlar byns behov. Varje träff följs av ett uppföljningsmöte inom ett år.

Vill din by ha ett besök av kommunen, kontakta Byarådet info@orsabyarad.se

Kommunens representanter är Mikael Thalin (C) och Magnus Bjurman (S) ersättare.

Ett antal gånger per år besöker politiker och tjänstemän olika företag som verkar i kommunen. Detta för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Direktkontakt med en förtroendevald är oftast den rakaste vägen om du har en fråga du vill ta upp eller ett förslag till förändring.

Orsa kommun finns representerad i en rad sociala medier. De specifika målgrupperna kan skilja sig åt, men syftet är alltid detsamma; att öka tillgängligheten och dialogen mellan Orsa kommun och alla som berörs av vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 9 mars 2020