Ungas inflytande i kommunen

Alla ska kunna påverka sitt liv och utvecklingen i sin kommun. Det gäller även dig som är ung. Vi vill att du ska trivas och må bra i Orsa, känna att du kan utvecklas och har möjlighet att göra din röst hörd. Här hittar du några alternativ på hur du kan vara med och påverka, samt hur ungdomspolitiken i Dalarna och resten av Sverige fungerar.

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Orsa kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Orsa kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning. Den vänder sig till dig mellan 13–19 år och innehåller frågor om fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Lupp-undersökningen görs för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Orsa Dalarna och Sverige. I Orsa kommun genomförs Lupp i alla årskurser på högstadiet och gymnasiet vart tredje år. Resultaten ska användas som underlag när politiker tar beslut som rör unga och som ett verktyg när kommunen planerar och följer upp sina verksamheter. Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Utan er är det inte möjligt!

Lupp genomfördes senast under hösten 2018 och alla kommuner i Dalarna deltog.

Filmen om LUPP Länk till annan webbplats.

Inflytandeforum

Orsa kommun arbetar ständigt med att utveckla forum där unga och beslutsfattare kan mötas och prata om aktuella frågor. Syftet med dessa forum är dels att unga ska få möjlighet att göra sin röst hörd, och att beslutsfattare ska få ungas perspektiv för att kunna fatta kloka beslut i frågor som rör unga.

Ett av dessa forum som arrangeras hösten 2019 handlar om att elevråden i Orsa kommuns mellanstadie- och högstadieskolor och representanter från Orsas kommunstyrelse träffas för att prata om Orsa Vision 2050.

Unga kommunutvecklare

I Orsa kommun erbjuds alla elever i årskurs nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet två veckors feriepraktik (sommarjobb). Ett av dessa sommarjobb är unga kommunutvecklare, där du i en grupp tillsammans med andra unga arbetar med en aktuell fråga utifrån ett ungdomsperspektiv.
Kommunutvecklarna står för en viktig del av kommunens arbete med att öka ungas inflytande och delaktighet, och har kommunens ungdomsstrateg som handledare.

Sommaren 2019 arbetade de unga kommunutvecklarna med att ta fram visioner för hur Orsa kommun kan arbeta för att nå framgång i arbetet med Agenda 2030. Resultatet redovisas inom kort.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
LUPP Orsa INLAGA.PDF , 13.9 MB. 13.9 MB 2019-10-22 08.56
Analysrapport LUPP Orsa 2018.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2019-10-22 08.56
Barn.pdf , 197.6 kB. 197.6 kB 2019-10-22 08.56
Regional Lupp-rapport.pdf , 3.7 MB. 3.7 MB 2019-10-22 08.56
Barns och ungas påverkan av coronapandemin Orsa.pdf , 291 kB. 291 kB 2021-09-30 09.55
Senast uppdaterad: 3 juni 2022