Barn- och ungdomspolitik

Våren 2019 antog kommunfullmäktige i Orsa kommun en barn- och ungdomspolitisk strategi.

Strategin har en övergripande vision och tre fokusområden: inflytande, hälsa och inkludering. Dessa tillsammans syftar till att skapa förutsättningar för att barn och unga i Orsa ska ha ett bra liv.

 

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Senast uppdaterad: 22 oktober 2019