Val och röstning

Personer står i kö och väntar på att få rösta i valet. Foto.

Rösta från ditt boende, till exempel servicehus eller trygghetsboende

Du kan antingen rösta via eget bud eller boka en ambulerande röstmottagare, läs mer om detta under informationen ”Behöver du hjälp att rösta?”. Om du vill boka en ambulerande röstmottagare kan du kontakta oss.

Du kan antingen rösta via eget bud eller boka en ambulerande röstmottagare.

Rösta via bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

När du budröstar behöver du ett vittne och särskilt material för att rösta.
Rösta med bud - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om du vill vara bud

Om du vill hjälpa en närstående kan du vara bud. Det som krävs för att vara bud är att du har fyllt 18 år och kan visa upp en ID-handling när du lämnar in budrösten.

Boka en ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med en ambulerande röstmottagare. Röstmottagaren kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Vi kan inte erbjuda någon valskjuts.

Kontakta oss om du vill boka en ambulerande röstmottagare.

Poströsta

Poströstning togs bort efter valet 2006 och är numera förtidsröstning.

Alla som har rösträtt får ett röstkort skickat till sin folkbokföringsadress. Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i och vilken vallokal du tillhör.

Du behöver inte ta med röstkortet om du röstar i din vallokal.

Tappat bort röstkort

Om du har tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort utskrivet, det kallas dubblettröstkort.

Du kan kontakta oss, Valmyndigheten, Länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort.

Röstkort - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

När det är val kan du jobba som röstmottagare hos en kommun eller som rösträknare hos en länsstyrelse. Kontakta gärna oss för mer information.

Politiska frågor och synpunkter

Politik och demokrati – Orsa kommun

Synpunkter om röstningen

Lämna synpunkter – Orsa kommun

Överklaga valresultat

Vänd dig till Valprövningsnämnden för att överklaga valresultatet.

Valprövningsnämnden Länk till annan webbplats.

Läs mer på Valmyndighetens sida om nästa val avseende EU-valet och riksdag, region och kommun.

Kommande valår - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Partierna är själva ansvariga för att lämna namnvalsedlar på respektive vallokal. Namnvalsedlarna ska lämnas till en röstmottagare, som lägger ut namnvalsedlarna i valsedelsställena.

Senast uppdaterad: 2 maj 2023