Val och röstning

11 september är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Du kan förtidsrösta under perioden 24 augusti till 11 september.

Personer står i kö och väntar på att få rösta i valet. Foto.

Så här går valet till i Orsa kommun

Förtidsröstning

Du som vill förtidsrösta kan göra det i kommunhuset under perioden 24 augusti till 11 september.

Öppettider förtidsröstning i kommunhuset

 • Måndagar och torsdagar klockan 10.00–19.00, lunchstängt 11.30–13.00.
 • Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00–17.00, lunchstängt 11.30–13.00.
 • Lördagar och söndagar klockan 10.00–13.00.
 • På valdagen är förtidsröstningen öppen 08.00-20.00.

Rösta på valdagen

På valdagen är alla vallokaler öppna mellan klockan 08.00 och 20.00.

Orsa är uppdelat i fem valdistrikt; västra, östra, södra, mellersta och Skattungbyn-Kallmora. Det står på ditt röstkort vilken vallokal du tillhör.

Du som röstar på valdagen ska gå till din vallokal

 • Västra: Hansjö bygdegård
 • Östra: Orsa Lärcenter
 • Södra: Skeer
 • Mellersta: Kommunhuset
 • Skattungbyn-Kallmora: Skattungbyns bystuga.

Rösträtt vid olika val

Vem har rösträtt? – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Såhär röstar du

Olika sätt att rösta – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Du kan inte rösta via internet.

Rösta utomlands

Rösta utomlands – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Rösta från ditt boende, till exempel servicehus eller trygghetsboende

Du kan antingen rösta via eget bud eller boka en ambulerande röstmottagare, läs mer om detta under informationen ”Behöver du hjälp att rösta?”. Om du vill boka en ambulerande röstmottagare kan du kontakta oss.

Ångra eller ändra ditt val

Jag har redan röstat och ångrar mig? – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Du kan antingen rösta via eget bud eller boka en ambulerande röstmottagare.

Rösta via bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

När du budröstar behöver du ett vittne och särskilt material för att rösta.
Rösta med bud - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Beställ material - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om du vill vara bud

Om du vill hjälpa en närstående kan du vara bud. Det som krävs för att vara bud är att du har fyllt 18 år och kan visa upp en ID-handling när du lämnar in budrösten.

Boka en ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med en ambulerande röstmottagare. Röstmottagaren kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Vi kan inte erbjuda någon valskjuts.

Kontakta oss om du vill boka en ambulerande röstmottagare.

Poströsta

Poströstning togs bort efter valet 2006 och är numera förtidsröstning.

Du kan förtidsrösta i kommunhuset under perioden 24 augusti till 11 september. Ta med dig ID-handling och röstkort.

Öppettider förtidsröstning i kommunhuset:

 • Måndagar och torsdagar klockan 10.00–19.00,
  lunchstängt klockan 11.30–13.00.
 • Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00–17.00,
  lunchstängt klockan 11.30–13.00.
 • Lördagar och söndagar klockan 10.00–13.00.

Förtidsrösta – Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Alla som har rösträtt får ett röstkort skickat till sin folkbokföringsadress senast den 24 augusti. Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i och vilken vallokal du tillhör.

Du behöver inte ta med röstkortet om du röstar i din vallokal.

Tappat bort röstkort

Om du har tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort utskrivet, det kallas dubblettröstkort.

Du kan kontakta oss, Valmyndigheten, Länsstyrelsen eller en utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort.

Röstkort - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

11 september är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. På valdagen är alla vallokaler öppna mellan kl. 08.00 och 20.00.

Orsa är uppdelat i fem valdistrikt; västra, östra, södra, mellersta och Skattungbyn-Kallmora. Det står på ditt röstkort vilken vallokal du tillhör.

Du som röstar på valdagen ska gå till din vallokal:

 • Västra: Hansjö bygdegård.
 • Östra: Orsa Lärcenter.
 • Södra: Skeer.
 • Mellersta: Kommunhuset.
 • Skattungbyn-Kallmora: Skattungbyns bystuga.

När det är val kan du jobba som röstmottagare hos en kommun eller som rösträknare hos en länsstyrelse. Kontakta gärna oss för mer information.

Arbeta som röstmottagare - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Politiska frågor och synpunkter

Politik och demokrati – Orsa kommun

Synpunkter om röstningen

Lämna synpunkter – Orsa kommun

Överklaga valresultat

Vänd dig till Valprövningsnämnden för att överklaga valresultatet.

Valprövningsnämnden Länk till annan webbplats.

Läs mer på Valmyndighetens sida om nästa val avseende EU-valet och riksdag, region och kommun.

Kommande valår - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Partierna är själva ansvariga för att lämna namnvalsedlar på respektive vallokal. Vallokalerna öppnar kl. 8 på valdagen. Namnvalsedlarna ska lämnas till en röstmottagare, som lägger ut namnvalsedlarna i valsedelsställena.

För förtidsröstningen kan namnvalsedlar lämnas i Kommunhuset 23 augusti.

Har du frågor om valet?

Ring Orsa kommuns valtelefon 0250‑55 24 50

Valtelefon öppettider

1 augusti till 23 augusti
Måndag till fredag klockan 08.00–16.30.

24 augusti till 10 september
Måndag och torsdag: klockan 08.30–19.00
Tisdag, onsdag och fredag: klockan 08.30–17.00
Lördag och söndag: klockan 10.00–13.00

Valdagen 11 september
Klockan 08.00–20.00.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022