Regler och kriterier för Visionspengen

Det här är de regler du måste följa för att söka Visionspengen.

  • Förslaget ska ligga i linje med Vision Orsa 2050 och gynna bygdens utveckling.
  • Sökanden, privatperson eller förening (ideell eller ekonomisk), ska ha anknytning till Orsa.
  • Sökanden ska vara beredd att ta fullt ansvar för förslagets genomförande.
  • Förslaget måste falla inom ramen för vad kommunen får stödja ekonomiskt.
  • Förslaget får inte ha enskilt vinstdrivande syfte.
  • Kommunen kan inte ge stöd till investeringar.
  • Förslaget ska vara nyskapande och bidra till att stärka bilden av Orsa enligt visionen.
  • Förslaget ska kunna genomföras utan extra stöd från kommunen.
  • Förslaget får inte vara diskriminerande, ha negativa miljöeffekter eller på annat sätt strida mot svensk lagstiftning.
  • Förslaget ska innehålla en projektbeskrivning med tidsplan, en budget och vid behov en bedömning av hur resultatet ska förvaltas och skötas.

​Låter det som mycket att hålla reda på? Var lugn. Du kommer att få hjälp att ta dig igenom ansökan i e-tjänsten! Du kan också höra av dig till Henrik Göthberg eller Janne Bäckman om du vill ha hjälp

Här öppnar e-tjänsten för ansökan den 1 september 2021

Senast uppdaterad: 13 september 2021