Vision och värdegrund

Orsa kommuns vision och värdegrund ska vara vägledande i vårt arbete.

  • Orsa är en naturnära plats där folk trivs och vill bo. Våra verksamheter håller hög kvalitet och det känns tryggt att använda sig av dem. Vårt rika och mångsidiga kulturarv har grundat vårt goda rykte som musikkommun.
  • Vi har en tydlig roll i arbetet med att utveckla regionen. Orsa har korta beslutsvägar och krånglar inte till saker. Det gör oss väl förberedda att möta samhällets förändringar utan att tappa hållbarhetstänkandet.
  • Vi har ett välmående näringsliv som är attraktivt för både tjänsteföretag och producerande företag. Vi är en av landets mest kända turistorter.
  • Detta har blivit möjligt genom ett fantasirikt och nyfiket förhållningssätt, präglat av humor och en gnutta galenskap.

Värdegrund

Orsa-helt enkelt
Min uppgift är att se till att det blir så enkelt som möjligt för våra medborgare.

Respekt
Jag respekterar mina medmänniskor.

Samarbete
Jag är en del av en större helhet och hittar lösningar tillsammans med andra.

Ansvar
Jag har ett ansvar att handskas varsamt med våra resurser för att skapa ett bra och hållbart samhälle.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020