Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Orsa kommun arbetar för att göra byggnader, gatumiljöer och information tillgänglig för så många som möjligt. Kommunen arbetar också aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

Prideflaggor, regnbågsflaggor

Innehållet uppdateras och kommer från Frida i Mora inom kort.

Fysisk tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen ska ”enkelt avhjälpta hinder” för funktionshindrade undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det kan till exempel röra sig om besvärliga entréer eller markskyltar som spärrar vägen på trottoarer. Ansvarig är alltid ägaren till den berörda fastigheten.

Tillgänglig information

Målsättningen är att göra kommunens information tillgänglig för så många som möjligt. På kommunens webbplats som exempel så finns all information att översättas på olika språk med hjälp av Google Translate och vi har även en funktion där du kan få allt innehåll uppläst.

Mångfald och jämställdhet

Kommunens jämställdhetsplan ligger till grund för kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Alla förskolor och skolor har egna planer mot kränkande behandling. Planerna utvärderas varje år.

 

Senast uppdaterad: 31 januari 2019