Bostadsanpassning

Roll eller funktion

Handläggare bostadsanpassning

Telefon
Övrigt

Telefontid:

Måndag–fredag klockan 10:00–11:30.

Besökstider:

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Mora
Måndag–fredag klockan 13:00–15:30.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.