Central rehabilitering

Roll eller funktion

Sjukgymnast och arbetsterapeut

Telefon
Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Telefontid mån, tors och fre 07.45-08.15

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.