Dataskyddsombud Orsa kommun

Roll eller funktion

Dataskyddsombud är gemensamt för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Anna Karlsson, kanslichef i Mora kommun, är dataskyddsombud.

Övrigt

Dataskyddsombudet besvarar frågor, klagomål eller synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.