Familjerätten

Roll eller funktion

Norra Dalarnas Myndighetsservice

Telefon
Besöksadress

Prostgatan 7, Mora

Postadress

Mora kommun, 792 80 Mora

Övrigt

Telefontid måndag–fredag klockan 8.30–9.30 (undantag kan förekomma)

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.