Familjerätten

Roll eller funktion

Norra Dalarnas Myndighetsservice

Telefon

0250-264 00 
Telefontid vanligtvis måndag–fredag klockan 8.30–9.30 (undantag kan förekomma)

Besöksadress

Prostgatan 7, Mora

Postadress

Mora kommun, 792 80 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.