Integrationsenheten

Telefon

Kommunens kontaktcenter: 0250-55 21 00

Telefon 2

Abdirahman Nur: 0250-55 21 98

Telefon 3

Anne Kasenene: 0250-55 23 02

Besöksadress

Orsa Lärcentrum, Barkgatan 20, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.