Kartenheten

Roll eller funktion
Telefon

0250-262 60

Telefon 2
Telefon 3
E-post

kartenheten@mora.se

Besöksadress

Fredgatan 12, Mora

Postadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa
792 80 Mora

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.