Kommunikationsenheten

Roll eller funktion

Kommunikationsenheten jobbar med kommunövergripande kommunikation.

Telefon

0250-55 21 12, Emma Jidemyr

Telefon

0250-55 22 12, Lena Pettersson

Telefon

0250-55 22 17, Annika Borgenstrand

Besöksadress

Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.