Kontoret för Individ- och familjeomsorg

Roll eller funktion

Reception

Besöksadress

Lillågatan 2 A, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Telefontid

Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.00. Lunchstängt klockan 11.30 -12.30.

Besökstid

Måndag - fredag klockan 09.00 - 15.00. Lunchstängt klockan 11.30 - 12.30.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.