Kontoret för Lärande

Roll eller funktion

Förskola och fritidshem

Telefon
Besöksadress

Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besök sker efter överenskommelse.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.