Kontoret för individ- och familjeomsorg

Telefon
Besöksadress

Lillågatan 2 A, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Telefontid: 8.00-11.30, 12.30-16.00.
Besökstid: 9.00-11.30, 12.30-15.00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.